Cha Roger Boscovich (1711-1787), dòng Tên, là người đầu tiên sử dụng ngôn ngữ ...

Ông lập kỷ lục bất khả chiến bại trong suốt cuộc đời mình. Theo ...

Thiếu ngủ, lối sống ít vận động, dinh dưỡng kém và chỉ làm việc ...