Bài viết về một cựu nữ chiến binh VC, sau chiến tranh, đi vào tận trại tù tìm thăm người sĩ quan VNCH cô từng gặp trên chiến trường, và rồi… ...