Yêu thích đọc sách là chỉ số có liên hệ lớn nhất đến sự thành công trong tương lai của 1 đứa trẻ, bất kể đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có hay không... ...