Quảng cáo về sức khỏe và thuốc trên Facebook thường vướng phải những quy định khắt khe, bài viết sau chia sẻ những lưu ý và khuyến nghị hữu ích cho người làm quảng cáo. ...