Từ năm 1068 lãnh thổ Việt Nam được mở rộng từ Quảng Bình (nhà Lý), đến Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (nhà Trần) và Phú Yên, Nha Trang đến Gia Đình và Đồng Bằng SCL (nhà Nguyễn)... ...

Nhiều người cảm thấy ngại ngần, thậm chí mất mặt khi nhờ vả người khác, đây là biểu hiện của việc không có năng lực. ...