Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. ...

Từ một nhà khoa học đạt giải Nobel bác bỏ hoàn toàn đức tin Công giáo và không chắc là có Chúa, một phép lạ của Đức Mẹ Lộ Đức đã làm ông dằn vặt ...