Khi khám phá ra đó là gì - ba định luật của ông về sự chuyển động của các hành tinh - ông đã cảm nghiệm một điều gì đó về hiển linh tinh thần. ...

Cha Roger Boscovich (1711-1787), dòng Tên, là người đầu tiên sử dụng ngôn ngữ khoa học hiện đại để mô tả lí thuyết nguyên tử, với lập luận cho rằng vật chất được cấu thành từ những đơn vị rời ...

Ông lập kỷ lục bất khả chiến bại trong suốt cuộc đời mình. Theo số liệu có 61 trận tỉ thí. Ba năm sau sau chiến thắng đầu tiên, mới 15-16 tuổi, vào tuổi trẻ trâu Musashi hạ sơn hành ...