Nha Trang qua những bức ảnh film đầy ký ức của những năm 1969

Nha Trang ngày về qua những bức ảnh màu đẹp nhất của những năm 1969

Bộ ảnh do ElectroSpark chụp. Ông là một cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam. Và đây là Nha Trang trong góc nhìn của ông.