Thu, thu rồi. Những trái hồng nặng trĩu trên cành cây trụi lá nằm dọc những con đường quê yên ả như ru tại Dran. ...